Search form

Ranehlö 15:4

4Ngaich, yĕh meuk, ngam ṙô ngam Mā Tēv nö yih nö in ò, nö ngöṙô, Ötngòh ön min tarik tö-amīnu; angā-aṅ pöri min öp lamöknyö ellōn meh takô nö tö-amīnu.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index