Search form

Ranehlö 15:9

9Ngaich ngöṙô Anga-aṅ, tö ò, Kēḵtö kan nuā in Chu hĕng nòng, tö-ayal, tölūöi samyeūheu nö köiny, hĕng nòng kan pököre inrē tölūöi samyeūheu nö köiny, hĕng nòng kōiny pököre töpōyen sanôi tö lūöi samyeūheu nö köiny, hĕng nòng nyö-öṅ; hĕng nòng kūön pumpa.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index