Search form

Ranehlö 16:2

2Ngaich Sarai nö ngöṙô tö Aprām, Yĕh meuk töngamuh, ma-iṅngen chu An ngam Mā Tēv i kinūönö; ve-ekūö meh chin, kuṙòh, kuhēthötre man ip mahalanṙen chu kikānö; lohten chin min lökten in ò teūngen tö nyīö. Ngaich Aprām nö hang ṙô Sarai.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index