Search form

Ranehlö 16:5

5Ngaich Sārai nö ngöṙô tö Aprām, ikui meh ap yēḵ vanāchö chu: kēḵtö ngam mahalanṙenre chin kikānö elngòh meh; ngaich hē ò nö meuk tö ò nö pirūkö nyīö, miṙē-ĕyö chin ngaich ikūö ò: ngam Mā Tēv an ma-akah ihôi chu tömeh inrē.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index