Search form

Ranehlö 17:10

10Ngih ön kiklēḵngô Chu, haköp yīö min, ihôi Chu töyīö inrē, tap kūön meh unôichrit meh; tunyīnyi yip min kikōnyö in yīö nö ṙòkhöre.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index