Search form

Ranehlö 17:19

19Ngaich ngöṙô ngam Mā Tēv, Hö-ö, Sëra pöri min ngam pīhö meh nö kayôḵnyö kūön meh tö kikōnyö; ngaich kaheuk minë-eny ò min më-eṅ nö Isak: ngaich Chū-ö min haköpngö ngam kinlēḵngôre in ò nö tötchanūhuvṙen kinlēḵngô ip kūön ò unôichrit ò.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index