Search form

Ranehlö 17:2

2Vītö ngam kinlēḵngôre Chin min ihôi Chu tömeh inrē, siṙaklötīre inrē ṙūölö ṙòken meh.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index