Search form

Ranehlö 17:20

20Ismael pöri, hang ṙô meh Chin ngaich: yĕh meuk, hakôlò ò Chin ngaich, vī an Chin min nö mikūönlö, siṙaktīre inrē ṙūölö ṙôken ò, nët sīön tak hakūönti min angā-aṅ tö kūön rācha, vīlen ò Chin min inrē nö tökiröng mumā-aṅ tarik.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index