Search form

Ranehlö 17:7

7Haköpngö ngam kinlēḵngôre Chin min ihôi Chu tö meh inrē, töp kūön meh unôichrit meh i tumkölchap cha nö tötchanūhuvṙen kinlēḵngô, Öich Tēv meh, ap kūön meh inrē unôichrit meh.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index