Search form

Ranehlö 17:8

8Kēḵĕkūö meh Chin min, ap kūön meh inrē unôichrit meh, tö ngam panam chūök meh rahëichtaṙen iyöng, ṙòkhöre ngam panam Kanā-an, nö amin tötchanuhuvṙen; ngaich Tēv cha Chū-ö min inrē.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index