Search form

Ranehlö 18:10

10Ngaich ngöṙô Angā-aṅ, Kô-en Chin min havantöre in meh hē ngam ṙētak nö havanritre; yĕh meuk, kūönu ap min pīhö meh Sëra tö kikōnyö. Hāngö e Sëra nö el inrūkui, ök lā uk ò.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index