Search form

Ranehlö 18:25

25Marôvat ön angū-ö tö Meh Öm ngatī inlahen tī, Öm fëlngö tölöök nö anòngngen tötlöök; marôvat ön angū-ö tö Meh; röh Ang ngam Ma-akah në taṙòkhöre panam nö töhòṅ chīpö tī?

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index