Search form

Ranehlö 18:29

29Ṙuönyôre hēk angā-aṅ nö ngöṙô, Lohten yip umuh min nö fën anāi tökôti. Ngaich ngöṙô Anga-aṅ, Ṙā-anglōnre Chin tö e, tö pôkūö yip töfën anāi.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index