Search form

Ranehlö 18:3

3Mā chu, yē chu töngamuh ngaich teūngen tö neukhöre ikūö Meh, Vë-ekūö Meh chin, un chööḵökūöre töngam mahalanṙenre:

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index