Search form

Ranehlö 18:32

32Mah, uh an yēḵ ngam Mā nö līn, töich ṙô-òv höng hĕng tör vīöl heuh ṙô tö ngih. Lohten yip min nöng söm tak tökôti nö umuh. Ngaich ngöṙô Angā-aṅ, Ṙā-anglōnre Chin halëlngö e tö pòkūö yip tösöm tak.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index