Search form

Ranehlö 18:5

5Töich kiröönngöre kēḵĕrö töhĕng hanam rôtī, haṙamlōnre yī-ö; unôich tö e yī-ö min ngaich iṙūöhöröön: tön yih yin yih ngaich i ngòh mahalanṙenre. Ngaich ngöṙô cha-a, Ngatī yēḵ sā ṙô meh ngaich.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index