Search form

Ranehlö 19:12

Ṙāngö Sôtöm Ang Lòt

12Ngaich ngöṙô nak tarik tö Lòt, Inu öm ihih tö tahëng? Köinykūön, kūön meh inrē kikōnyö, kūön meh kikānö, ane inrē yip töng mi-in meh el ngam elpanam; kēḵnyen cha lā uk ngam panam:

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index