Search form

Ranehlö 19:14

14Kunyī-inyre ngaich Lòt, ngaich vë-ekūö nak köiny kūönre, nak töhapīhö lang tö nak kikānö kūön ò, ngaich ngöṙô, Chōholre, kēḵĕngre nan ṙāngö ngih panam; tön piyāingö ngam el panam An min ngam Mā Tēv. Ngaich pöri angā-aṅ nöng sā töminôn nö i nak köinykūönre.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index