Search form

Ranehlö 19:17

17Chalô tö e, hē cha nö ngaich nö el kahôyö tī tö cha, ngöṙô anga-aṅ, Afalngö ngam nômöre man; um tēk ritre, um rēhĕn ngöh i minë tö ṙa-akūö panam; afalngöre im rôngö, hòṅ meh öt ṙāpngö.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index