Search form

Ranehlö 19:19

19Yĕh meuk töngamuh, ngòh kūönkūö meh nö teūngen tö neukhöre nö ikūö meh, ngaich më-eṅ inrē hapōilö ngam miṙēlōnre, ngam hameuktö meh in chu i inyööken nômö chu; ötkô chin afalngöre im rôngö, kô-òngvah chin min tökūö tötlöök, ngaich kapah chū-ö:

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index