Search form

Ranehlö 19:3

3Kalēḵĕ ṙô angā-aṅ nö līpö cha; ngaich havānghötre cha-a nö in ò, kuhēthötre ngaich nö el patī ò; vī nya-aṅkūö cha ngaich angā-aṅ, harang töt aföhlöng rôti, ngaich nyā chā-a.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index