Search form

Ranehlö 19:9

9Ngaich ngöṙô cha-a, Heūlngöre. Ngaich ngöṙô cha-a, Törahëichtakūö ön ngòh hĕng tak tarik nö yih nö iyöng, ngaich angā-aṅ nö hòṅ akaha: ngaich yih min īhö chōchötī tö meh mötlö tī tö tīre in cha. Ngaich chā-a nö līp ök tarik ang Lòt, ngaich ṙūötöre nö liköl ök inkūp.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index