Search form

Ranehlö 20:13

13Chalô tö e, hē ngam Tēv nö hōḵten chu ṙāngö patī öp yöngre, ngaich ngöṙô chū-ö tö ò, Ngih ön min miṙēlōn meh hameuktö meh in chu; ngöṙô pömchö min tö chu, ip töng panam chūök hā yih, Kanônyö chu ana.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index