Search form

Ranehlö 20:5

5Öt kahngôre ang nö ngöṙô tö chu, Kanānö chu ana? Kônyô angā-aṅ inrē töre nö ngöṙô, Kanônyö chu ana: i lanöökö ellōnre chin öt chanôchö eltīre inrē öich ngatī.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index