Search form

Ranehlö 20:6

6Ngaich ngam Tēv nö ngöṙô tö ò nö i heūvö, Hôṅ, akahalōn Chin tö meh ngatī i lanöökö ellōnre, ngaich ṙāpö meh Chū-ö inrē ṙā-ang im kanöölö fālen in Chu: lökten Chin öt halöngngen meh lūölken ò.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index