Search form

Ranehlö 20:7

7Lökten yĕh ngaich havantö ap pīhö ap tarik; tön pròfĕt apa, vë-elkui meh ap min, ngaich aṅ min më-eṅ: ngaich yē meh rö-ö havanten ò, akahalōn më-eṅ tö meh min kô-òngvah kapah, më-eṅ ṙòkhöre inrē yip töng më-eṅ meh.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index