Search form

Ranehlö 20:9

9Havëten Aprahām ngaich Apimelek, ngaich ngöṙô tö ò, Asūöng angū-ö tī meh tö ih? Ip yòh öich köölö fālen in meh, tö lökten meh kētö tökiröng tökööl ikui chu, ikui ngih pūlngö chu inrē? Ngaich tī man in chu tö la-en nup tö uh öre nö tī meh.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index