Search form

Ranehlö 21:16

16Kiröönngöre angā-aṅ, ngaich ūichngöre nö lāmuh tö ò nö löökö rôvat, sā rô-òl rāyö linreny: ngöṙô ngaich angā-aṅ, Uh chin ngëichngö kinpāha ngam nyīö. Ūichngöre ngaich anga-aṅ nö lāmuh tö ò; kaknyöre ngaich nö pōitô, ngaich peuiny.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index