Search form

Ranehlö 21:23

23Lökten man kilēḵngôre in chu ihih, im Tēv, tö meh min öt michīlṙen in chu, unrēhĕn ip kūön chu kikōnyö, unrēhĕn ip kūön ap kūön chu kikōnyö: sā ap neūkölōn pöri tī chu ngaich in meh, ngatī tī më-eṅ min tö chu, töngam panam inrē ngam chūök meh rahëichtaṙen iyöng.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index