Search form

Ranehlö 21:7

7Ngaich ngöṙô angā-aṅ, Achīö ökvö tö ṙô-òv nö in Aprahām, tö Sëra nö hapō nyīö? Tön ngaich chin yih kayôḵnyö kūön ò tö nyīö kikōnyö i kanöinyö ò.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index