Search form

Ranehlö 22:2

2Ngaich ngöṙô Angā-aṅ, Kēḵ ap kūönre man kikōnyö; ap töng hĕng maneuk kūön meh kikōnyö ap hanāngenlōn meh, ang Isāk, kiröönngöre më-eṅ ip panam Mōrīa; in e kēḵten ò nö töföngö tökētu nö ikui nup rôngö nup ṙô Chu min tö meh.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index