Search form

Ranehlö 22:3

3Ka-euilökūö ngaich Aprahām nö chōholre im peuheū, ngaich hanāmlö uk ök köttö, ngaich nëttak nak ṙāl tarik hol ò, nö ngô-òṅ, tö Isāk inrē ök kikōnyö kūön ò; ngaich fung nuk ngòh töföngö tökētu, hōklöre ngaich, ngaich chuh ip chūökö, ök ṙô ngam Tēv tö ò.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index