Search form

Ranehlö 23:13

13Ngaich vë-ekūö Efròn angā-aṅ nö ikūö yik tarik aṅ ngam panam nö ngöṙô, Vë-ekūö meh chin, hang ṙô chu, yē meh öm hōḵ: hòṅ kētö ṙāi ngam taṙeū chin; kē-tö e in chu, ngaich möl chū-ö min lāpngö kupahre umuh.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index