Search form

Ranehlö 23:19

19Keuheūthëṙen angū-ö, ngaich möl Aprahām nö lāpngö ök pīhöre, ang Sëra nö el kinlūhuh ök taṙeū Mamrī (angū-ö an Hepròn), ip panam Kanā-an.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index