Search form

Ranehlö 23:9

9Hòṅ ò nö kē-ĕkūö chu töp kinlūhuh Makpela, ap in ò, ap i tinṙôkngö öp panô-òṅ ò; hökngö ṙô ò, nö asööḵṙôre töṙāi e nö kētö e nö inchu, nö amin chu, öich elṙôngö yīö, nö chūök lināphanga.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index