Search form

Ranehlö 24:3

3Hōten meh chin chūöku ṙô kilēḵngôre im Mā Tēv, ngam Tēv ngam halīöngö, ane inrē Tēv ngam tumlat, tö meh min öm uh kēḵ pīhö ngòh kūön chu kikōnyö tö kikānö aṅ Kanā-an, vē tö iyöngö elṙôngö tö chu:

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index