Search form

Ranehlö 24:37

37Ngaich ap yönṙen chu nö hōten chu chūöku ṙô kilēḵngôre, nö ngöṙô, Uh man kē pīhö öp kikōnyö kūön chu tö aṅ i yip kikānö kūön aṅ Kanā-aṅ, yip tö-iyöngö kūö panam tö chu:

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index