Search form

Ranehlö 24:41

41Ngaich möl më-eṅ min keuheūten töngam töchūöku kinlēḵngô chu, yē meh sölta ip hanöng kisānö chu; ngaich yē cha nö öt kētö kikānö nö in meh, ngaich më-eṅ min höng tökeuheūten töngam kinlēḵngô chu.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index