Search form

Ranehlö 24:44

44Ngaich ngöṙô min angā-aṅ tö chu, Òk nyöre yin tö meh, ngaich fòk òk minë ūṅt chū-ö min inrē: hökngen ò pöchö yēḵ angā-aṅ kikānö, halēnngen ngam Mā Tēv nö lumnöö öp kikōnyö kūön öp yöngṙen chu.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index