Search form

Ranehlö 24:45

45Ngaich urĕh tökinheūṅtö ṙô chu vë-ekūö ellōnre, yĕh meuk, yih ngaich Repëka nö kumtö ök neu-euṅ elranôṙö ò; ngaich peūtöre angā-aṅ nö ik mak peūnyö, ngaich fòk mak, ngaich ngöṙô chū-ö tö ò, Vë-ekūö meh chin, höktökūö chu òk.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index