Search form

Ranehlö 24:48

48Sōntökūöre chū-ö ngaich, ngaich salām ngam Mā Tēv, ngaich eū ngam Mā Tēv, ngam Tēv ap yöngṙen chu Aprahām, ngam mahachōten chu el ngam tölöng talöökö öich kē ngam kikānö kūön kahëm ap yöngṙen chu nö lumnööṙö-öp kikānö kūön kahëm ap yöngṙen chu nö lumnöörö öp kikōnyö kūön ò.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index