Search form

Ranehlö 24:49

49Vë-enynang chu man, yē meh min töngamuh aṙē-ĕlōn, kô-en tī inrē ip yöngṙen chu, Vë-enynang chu yĕn rö-ö; hòṅ chu kānngöre lā hāmö, hēk lā tavē.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index