Search form

Ranehlö 26:24

24Ngaich ngam Mā Tēv nö hameuktöre nö in ò im angū-ö hatööm, ngaich ngöṙô, Chu-ö Chin Tēv Aprahām ök yöng meh kikōnyö: un pa-ekūö, tön holtöṙah meh Chin, hakôlò meh Chin min, ṙūölö ṙôken ap kūön meh min inrē, pòkūö ök kūön alaha Chu Aprahām.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index