Search form

Ranehlö 26:28

28Ngaich ngöṙô chā-a, Löökö mat in meuk ngam Mā Tēv nö holtöṙah meh: ngaich ngöṙô īhö, Hökngen öp kinlēḵngô yēk̠ nö ihôi hī, ihôi ih tö meh, tā-a inrē töi vītö öp kinlēk̠ngô in meh;

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index