Search form

Ranehlö 26:3

3Rahëichtaṙen iyöng i ngih panam, holtörah meh Chin min, hakôlò meh inrē; pò Chu min in meh tī, ip kūön meh inrē, Öich kētö në panam, ngaich haköpngö ngam kinlēk̠ngôre Chū-ö, ngam ṙô Chu in Aprahām ök yöng meh:

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index