Search form

Ranehlö 26:4

4Ṙūölö ṙôken ap kūön meh Chin min sā taneūsömat ngam halīöngö; ngaich kē-ĕkūö ap kūön meh min tö në panam; ngaich ip kūön meh min nö ṙòkhöre vē mumā-aṅ tarik ing panam nö kanôluṙô;

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index