Search form

Ranehlö 26:7

7Ngaich yik tarik aṅ ngam panam nö vë-ekūö ò tök pīhö ò: ngaich ngöṙô angā-aṅ, Kanānö chu anː pòn pa-ekūö angā-aṅ nö ngöṙô, Pīhö chu an; ngöṙô angā-aṅ, Hòṅ yip tarik aṅ ngam panam nö öt fëlngen chu tö pòkūö Repëka: pòn tövāyö mineūkö angā-aṅ.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index