Search form

Ranehlö 27:19

19Ngaich Yāköp nö ngöṙô tök kikōnyö yöngre, Chū-ö chin lanòh meh Isô; teūngen chin ngaich sāṙô meh tölṙô chu: vë-ekūö meh chin, chōholre man, ūichlöre, nyā-aṅvkūö töng alaha hanchōn hòṅ meh hakôlò chu.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index