Search form

Ranehlö 27:25

25Ngaich ngöṙô angā-aṅ, Kētö e, haröhtö e in chu, hòṅ chu nyā-anvkūö töp alaha hanchōn kum ngòh kūönre, hòṅ chu hakôlò ò. Ngaich kētö e angā-aṅ nö haröhtö e nö in ò, nyā-aṅvkūö ngaich anga-aṅ: kētök vain angā-aṅ inrē nö in ò, òk ngaich angā-aṅ.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index