Search form

Ranehlö 27:27

27Haröhtöre ngaich angā-aṅ, ngaich hāmkūö ò: ngaich tongkö mat ök inyut ò, ngaich hakôlò ò, nö ngöṙô,

Yĕh ngëcha, tö tinôngö ngòh

kūön chu kikōnyö

Sā tinôngö öp panô-òṅ

Hakôlò ngam Mā Tēv:

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index